Blue Flower

Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are acesta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se precizeaza expres in Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Exercitarea fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda" (art.348, Cod Penal)