Blue Flower

Anunturi privind praxisuri sunt centralizate la nivel national, pe pagina C.M.R., in sectiunea dedicata: https://www.cmr.ro/anunturi-cesionari-praxis (urmand aceasta legatură veti fi redirectionati catre pagina de internet a Colegiului Medicilor din Romania, urmand a se deschide o noua fereastra a broswerului web)

Preluarea activitatii unui praxis existent este reglementată exclusiv pentru medicina de familie, cadrul legal aferent fiind dat de:

  • Titlul III din Legea 95/2006 priviind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (descarca)
  • prevederile Ordinului M.S. nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent (descarca)

 Pentru cei interesați de preluarea unui praxis recomandăm să parcurgeți anterior și dispozițiile Contract-cadru în vigoare, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Model cerere cesionare praxis (descarca)