Blue Flower

COTIZATIA DE MEMBRU


Potrivit Deciziei nr. 17 din 15 septembrie 2023 a C.N. al C.M.R., privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

  • Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în cuantum de 100 RON.
  • medicii rezidenţi au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în cuantum de 50 lei
  • Medicii care nu desfăşoară activitate medicală şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a achita lunar o cotizaţie în cuantum de 5 lei.Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

Plata cotizatiei se poate face direct la sediul Colegiul Medicilor din Judetul Prahova sau in contul bancar.

TAXE PENTRU SERVICIILE PRSTATE DE CATRE C.M.PRAHOVA


  • eliberare aviz anual - fara taxa
  • inscriere in organizatie: .....