Blue Flower

Colegiul Medicilor din România a luat naştere în mod legal în luna iunie 1997, în temeiul Legii nr.74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România. In momentul actual, activitatea organizatiei este reglementata in principal prin Legea nr.95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Statutul C.M.R.

Colegiul Medicilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic ca profesie liberala, de practica publica autorizata. Organizatia are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala, organizatia nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicate, iar in indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.

Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

La nivelul judetului Prahova este infiintat si organizat Colegiul Medicilor Prahova, format din toti medicii care au domiciliu in judet si/sau isi exercita profesia in unitatea administrativ-teritoriala.

Colegiul Medicilor Prahova are personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii, intre C.M.R. si colegiul teritorial existand raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.