Blue Flower

REGLEMENTĂRI:

Decizia nr. 20/2023 a C.N. al C.M.R. privind stabilirea datei organizării alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România - M.Of., partea I, nr. 10/5.01.2024

Decizia nr. 7/2024 a C.N. al C.M.R.privind adoptarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România pentru mandatul 2024—2028 - M.Of., partea I, nr. 578 si 578bis/21.06.2024


CALENDARUL ALEGERILOR

Perioada de depunere a candidaturilor

Candidaturile pentru funcțiile de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Prahova, de reprezentant în Adunarea generală națională și de membru în comisia de cenzori se depun în perioada 16 august 2024 - 3 septembrie 2024.

Pentru funcțiile din cadrul Biroului C.M.Prahova(președinte, vicepreședinte, secretar) candidaturile se vor putea depune de către membrii Consiliului Colegiului Medicilor Prahova în maxim 24 de ore de la înmânarea mandatelor și afișarea rezultatelor finale ale alegerilor pentru membrii consiliilor colegiilor teritoriale.

Datele alegerilor

Alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România şi a membrilor comisiilor de cenzori se efectuează în perioada 20-22 septembrie 2024, respectiv în perioada 4-6 octombrie 2024 dacă la prima convocare a alegerilor nu se întruneşte condiţia de cvorum.

În termen de maximum 5 zile de la data validării mandatelor, membrii aleşi în consiliile colegiilor teritoriale aleg membrii biroului consiliului şi împreună cu reprezentanţii aleşi în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România aleg reprezentanţii colegiului teritorial în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

Alegerea membrilor Biroului executiv al Colegiului Medicilor din România va avea loc în şedinţa Consiliului naţional din data de 24 octombrie 2024.


 EXERCITAREA VOTULUI

Dreptul de vot va putea fi exercitat de membrii care au cotizația plătită până la data de 30 iunie 2024.

Votul va putea fi exprimat fizic(în secția de votare) sau electronic(prin mijloace de comunicare la distanță, prin aplicația medicului(aplicație informatică dezvoltată la nivel național care facilitează exercitarea votului electronic)


 APLICAȚIA MEDICULUI

Accesul la votul electronic se va face EXCLUSIV pe telefonul mobil, prin Aplicația Medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.

Detaliile necesare privind instalarea/utilizarea aplicaţiei medicului: https://www.cmr.ro/aplicatia-medicului