PDF Print E-mail

 

Colegiul Medicilor din România a luat naştere în mod legal în luna iunie 1997, în temeiul Legii nr.74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România .

In momentul actual, activitatea organizatiei este reglementata in principal prin Legea nr.95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Statutul C.M.R.

Colegiul Medicilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala.

Colegiul Medicilor din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicate si in indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.

 


 

CIM cu timp partial pentru garda

Stimate Colege,

Stimati Colegi,

Urmare a semnalelor primite din partea dumneavoastra, ne-am adresat conducerilor spitalelor publice din judet cu solicitarea de a ne comunica: daca este asigurata si in ce procent, continuitatea activitatii medicale, daca in activitatea de garda au fost cooptati toti medicii din spital si daca au existat probleme cu ocazia semnarii contractelor individuale de munca pentru activitatea de garda – solicitari formulate pe fondul aplicarii O.U.G. nr. 20/2016.

Raspunsurile acestora nu au intarziat sa apara, in urma centralizarii lor concluzionandu-se ca aplicarea dispozitiilor amintite nu a intampinat dificultati. Din pacate, concluzia nu este generala, in conditiile in care conducerea Spitalului Judetean de Urgenta nu a inteles demersul nostru, fiind singura unitate sanitara publica care a refuzat sa ne transmita un raspuns pana la acest moment.

Indiferent de cele enuntate anterior, dorim sa facem urmatoarele precizari legate de aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 20/2016:

  1. 1.Semnarea contractului individual de munca cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă nu poate fi impusa de conducerea spitalelor.
  2. 2.Fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului(medic de garda!) trebuie sa fie anexata contractului si semnata de ambele parti contractante.
  3. 3.Asigurati-va ca sunteti in posesia cate unui exemplar al contractului (inregistrat in Revisal!) si fisei de post.
  4. 4.Clauzele acestui contract se negociaza de catre parti, modelul propus de ministerul de resort nefiind obligatoriu.
  5. 5.Contractul, odata semnat, poate fi modificat numai cu acordul partilor. Modificarea se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul (atentie, potrivit legii salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri!), timpul de munca si timpul de odihna.
  6. 6.Daca sunteti nemultumiti de conditiile contractuale, aveti posibilitatea de a inceta oricand contractul prin demisie. Demisia nu trebuie motivata, este un act unilateral si nu necesita aprobarea conducerii spitalului.

In situatia in care intampinati probleme legate de incheierea si derularea unui astfel de contract, va rugam sa ne contactati, semnaland in scris problemele dvs.

Cu deosebita consideratie,

Dr. Simona SCHNELBACH

Presedinte CM Prahova